Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Archive for August 15th, 2017

Bashkia Kurbin merr masa ndaj debitorëve.

Bashkia Kurbin ka dhënë urdhër për mbyllje te biznesit te Z.Pashk Ndokaj. Ky urdhër me  Nr,162, Datë, 01.08.2017 ka ardhur si pasojë e mospagesës së qerasë kundrejt Bashkisë dhe  është…