Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Archive for March, 2018

Mbledhja e Keshillit Bashkiak

Njoftim për pjesëmarrje në mbledhjen e Keshillit Bashkiak

Njoftim për pjesëmarrje në mbledhjen e Keshillit Bashkiak

Njoftim për pjesëmarrje në mbledhjen e Keshillit Bashkiak