Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Lajme / Bashkia Kurbin merr masa ndaj debitorëve.

Bashkia Kurbin merr masa ndaj debitorëve.

Bashkia Kurbin ka dhënë urdhër për mbyllje te biznesit te Z.Pashk Ndokaj. Ky urdhër me  Nr,162, Datë, 01.08.2017 ka ardhur si pasojë e mospagesës së qerasë kundrejt Bashkisë dhe  është zbatuar nga Policia Bashkiake Kurbin duke bërë kështu mbylljen e Bar-Kafe–së dhe Restorantit te cilat ndodhen në katin e parë të Pallatit të Kulturës. Këto hapsira  admintrohen dhe janë në pronësi të Bashkisë Kurbin të cilat ishin dhëne  Z.Ndokaj me  qera që nga viti 2004.