Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Njoftime

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Monitorimit te Investimeve dhe Transportit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Juridik

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Ndihmes Ekonomike

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Teknik dhe Planifikimit Teritorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Pranimit Dokumentave, Regjistrimit te Integruar te Teritorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Burimeve Njerezore, TIK dhe Protokoll Arshive

NJOFTIM PER VEND PUNE Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin  …

Njoftim për tu konsultuar me Planin e Përgjithshëm Vendor Kurbin.

Të nderuar qytetarë të Kurbinit, më poshtë po ju paraqesim linkun, ku mund të konsultoheni me punën e deritanishme për Planin e Përgjithshëm Vendor Kurbin. https://goo.gl/c4A28A Gjithashtu javën e ardhëshme,…

Pergjegjes i Sektorit Pranimit Dokumentave, Regjistrimit te Integruar te Teritorit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Et, asperiores consectetur, neque aliquid, officia quibusdam quidem, facere ipsum aperiam quod aliquam nemo totam rerum! Suscipit vitae perspiciatis repellat, saepe doloremque.