Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Rregjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve

Rregjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve

Regjister shembull.

 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 22/22/2222 consectetur 1/1/1111 eiusmod deserunt
2 33/33/3333 Excepteur 11/11/1111 Excepteur laborum