Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Rregjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve

Rregjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës            Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1   06.01.2018  Kerkese  per  informacion   09.01.2018   Perfunduar  Nuk Ka
2   15.08.2018  Kerkese per informacion   24.01.2018  Perfunduar  Nuk Ka
3  17.01.2017  Kerkese per informacion   19.01.2018  Perfunduar Nuk Ka